Quần tất Nhật Bản – Vớ Nhật chuyên các dòng Quần tấ Sabrina, Quần tất Atsugi Astigu, Tuche… hở ngón xỏ ngón siêu thật chân chống rút sợi, màu trong suốt siêu bền cao cấp Nhật Bản nội địa 100%.

error: Content is protected !!